Waarden SyncBee

Als bedrijf staan wij voor een betrouwbare en zorgeloze toekomst in de zorg. SyncBee heeft jarenlange ervaring in de zorg en het onderwijs. Het afgelopen jaren heeft er een IT revolutie plaatsgevonden die niet bij te benen was door veel grote organisaties, omdat er een wildgroei ontstond aan systemen. Helaas hebben ook overheidsorganisaties niet de mogelijkheid gehad om de nieuwe complexiteit aan deelsystemen operationeel goed te implementeren.

De coronacrisis heeft ons bewust gemaakt welke banen in onze samenleving er echt toe doen. Deze banen moeten betaalbaar blijven en goed kunnen worden uitgevoerd. In het kort:

 

Betrouwbaar

SyncBee wil een bijdrage leveren aan de samenleving door een betrouwbaar en transparant netwerk aan te leggen, zodat de kwaliteit van overheidsinstanties toeneemt

 

Langetermijnvisie

wij streven naar een duurzame relatie waarbinnen kwaliteit, optimalisatie van processen en kostenreductie centraal staan.

 

Flexibiliteit en veiligheid

met jarenlange ervaring in de zorg en onderwijs en weten we op welke wijze deze organisaties flexibel kunnen inrichten, zonder in te leveren op het gebied van veiligheid.

 

Kortom, wij gaan voor een toekomst waarin de overheid zorgeloos haar werknemers kan ondersteunen, zodat zij de werkzaamheden kunnen doen waar ze in uitblinken.