De IAM oplossing voor uw organisatie

SyncBee biedt een complete identity management en governance oplossing waarmee het beheer van user accounts en toegangsrechten in het netwerk geautomatiseerd worden

Group 8660

Meer dan 1,000 koppelmogelijkheden

Duplex Provisioning

Met de oplossing Duplex provisioning realiseert SyncBee directe koppelingen tussen uw HR-systeem en al uw user accounts van de organisatie. De Duplex provisioning oplossing is simpel. Wanneer u de gegevens van een nieuwe werknemer invoert of wanneer u gegevens van een bestaande werknemer wijzigt, worden deze direct door het gehele netwerk doorgevoerd. Zo voorkomt u overbodig werk en elimineert u de huidige foutmarge.

 

De wereld om ons heen verandert. We werken steeds meer met flexcontracten. Voor een groot ziekenhuis betekent dit een extra belasting op het personeel. Verschillende afdelingen moeten namelijk handmatig rechten toekennen aan deze nieuwe werknemers.

 

Helaas komt het nog te vaak voor dat een oud-werknemer toegang behoudt tot een aantal systemen in uw organisatie terwijl hij/zij al een tijd niet meer in dienst is. Dit resulteert in toegang tot bedrijfsgevoelige informatie, en kan leiden tot zeer vervelende situaties.

Duplex Provisioning SyncBee

Bewaak privacy en voorkom dat data op straat belanden

De IT revolutie van de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat ziekenhuizen werken met steeds meer systemen waarin medewerkers moeten werken. Medewerkers krijgen handmatig toegang tot de vereiste systemen toegewezen. Deze rechten worden door verschillende afdelingen toegekend, wat de kans op fouten vergroot en daarmee grote gevolgen kan hebben voor de privacy van patiënten en medewerkers.

Voorkom misbruik toegangsrechten

Door de toenemende complexiteit van organisaties kunnen er fouten worden gemaakt bij het aan- en afmelden van werknemers. Het komt regelmatig voor dat oud-medewerkers nog steeds toegang hebben tot bijvoorbeeld de medicijnkast of parkeerplaats, terwijl hij/zij al jaren niet meer voor de organisatie werkt. Deze situaties zijn helaas eerder regel dan uitzondering omdat leidinggevenden niet het complete overzicht hebben van de toegangsrechten. De SyncBee Audit omgeving maakt dit in één oogopslag inzichtelijk en helpt misbruik van toegangsrechten te voorkomen.

Voldoe aan de NEN en ISO norm

Door de verscherpte wetgeving betreffende persoonsgegevens en de daarmee toenemende complexiteit stelt de Nederlandse overheid kwaliteitseisen aan organisaties, waaronder de NEN 7510 en ISO 27002 norm. Voor grote complexe organisaties is het voldoen aan deze eisen een flinke uitdaging, het zorgt nogal eens voor veel onzekerheid bij leidinggevenden en de dienst HRM. SyncBee is erop gericht om uw organisatie te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en uw bedrijfsvoering verder te professionaliseren. De Duplex Provisioning oplossing zorgt voor:

Efficiëntie

Kostenreductie

Risicobeheersing

Ondersteuning

Kies voor SyncBee!

Onderdelen Standaard Care
SyncBee audit control
SyncBee Duplex Provisioning
SyncBee email functionality
SyncBee Flow Manager
SyncBee Dashboard
SyncBee implementatie
SyncBee life cycle

SyncBee Audit omgeving

Alle mutaties die worden verwerkt door de SyncBee connectors (koppelingen) worden opgeslagen in de SyncBee Audit omgeving. Zo is het altijd mogelijk om te traceren waarom en wanneer een mutatie is uitgevoerd door de SyncBee connectors. Daarnaast kunnen rapportages/overzichten gegenereerd worden die noodzakelijk zijn bij audits.

Rapportages

In de Audit omgeving van SyncBee kunnen eenvoudig rapportages aangemaakt worden, naar wens van uw organisatie. Zoals bijvoorbeeld: “welke gebruikers zijn afgelopen maand uit dienst gegaan waarbij het account is geblokkeerd”. Gedetailleerde gebruikersrapportages behoren ook tot één van de opties. Gebruikersrapportages voorzien u van alle mutaties zoals die zijn uitgevoerd op het niveau van een gespecificeerde gebruiker.

Reductie in werk

Wij zien in veel organisaties nog handmatig ingevoerde Excellijsten voorbijkomen, om te voldoen aan de wet en regelgeving en om een rapportage te hebben van verrichtte mutaties. Naast het feit dat deze werkwijze grote risico’s met zich meebrengt, zijn de kosten van doorvoering onnodig hoog. Wanneer u kiest voor SyncBee zijn deze foutgevoelige Excellijsten verleden tijd.