SyncBee biedt een complete user provisioning oplossing aan voor uw organisatie.

SyncBee biedt een complete identity management en governance oplossing waarmee het beheer van user accounts en toegangsrechten in het netwerk geautomatiseerd worden. De Duplex provisioning van SyncBee voorziet uw deelsystemen van de juiste NAW-gegevens die door HRM zijn opgevoerd, waardoor uw medewerkers eenvoudig toegang krijgen tot de juiste applicaties en systemen. Daarnaast zorgt de SyncBee Audit omgeving ervoor dat u direct in kunt zien wie toegangsrechten heeft tot welke systemen, wanneer en waar. 

Kostenreductie

De slimme software van SyncBee maakt handmatige user provisioning overbodig. SyncBee garandeert u dan ook een flinke afname van uw personeelskosten.

Audititing

SyncBee Auditing geeft u per direct een overzicht van alle uitgevoerde provisioning handelingen. U ziet direct wie toegang heeft tot welke deelsystemen, wanneer en waar.

Compliance

SyncBee ondersteunt bij het naleven van de wet en regelgeving omtrent IAM. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: NEN 7510 en ISO 27002.

Risicobeheersing

Onze software voorkomt dat medewerkers te veel of juist te weinig toegang hebben tot deelsystemen en applicaties. Hierdoor voorkomt SyncBee onnodige toegang tot bedrijfsgevoelige informatie.

IAM SyncBee ondersteunt

Tegenwoordig zijn medewerkers kort in dienst bij een organisatie en huren organisaties tevens veel externe medewerkers in. De in- en uitstroom van medewerkers is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een handmatige toekenning van verschillende rechten aan medewerkers kan soms wel tien dagen duren en vaak zijn hierbij meerdere afdelingen betrokken. Met SyncBee voorkomt u onnodig afstemmingscontact tussen de verschillende afdelingen en creëert u duidelijkheid in de toekenning.

IAM SyncBee efficiëntieverhoging

Waar voorheen nieuwe accounts met de hand werden aangemaakt, aangepast en verwijderd, worden deze nu door middel van SyncBee geautomatiseerd. Door het centrale beheer van SyncBee dat alle deelsystemen koppelt, kunnen medewerkers met een paar drukken op de knop rechten toegewezen (of afgenomen) worden in alle systemen van de organisatie. Deze efficiëntieslag zorgt niet alleen voor een verlaagde werkdruk, maar ook voor meer werkvreugde onder uw personeel.

IAM SyncBee kostenreductie

Wanneer u niet beschikt over een gecentraliseerde IAM oplossing is uw personeel verplicht om alle accounts afzonderlijk te autoriseren en authentiseren. Dat is niet alleen een tijdrovende taak, maar ook zeer foutgevoelig. Als u gebruikmaakt van een SyncBee IAM oplossing worden exploitatie en onderhoudskosten gereduceerd. Dat zult u direct merken in de urenbesteding.

IAM SyncBee draagt bij aan risicobeheersing

Grote organisaties hebben moeite met het verwijderen of blokkeren van gebruikersaccounts van oud-medewerkers met als gevolg dat oud-medewerkers nog steeds bij bedrijfsgevoelige bestanden kunnen komen, met alle gevolgen van dien. De IAM oplossing van SyncBee voorkomt dit. Door het centrale beheer en het overzicht van onze Audit omgeving kunt u eenvoudig alle risico’s afdekken.

SyncBee Ontzorgt

           Kostenbesparing, Efficiëntie, Compliance

Syncbee IAM Logo

Identity management & governance zijn complexe handmatige processen in organisaties die tijdrovend, foutgevoelig en onveilig zijn. SyncBee heeft een totale oplossing ontwikkeld waardoor identity management processen worden geautomatiseerd. SyncBee zorgt ervoor dat organisaties volledige controle krijgen over identity management & governance. Tegelijkertijd wordt er daardoor ook voldaan aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent account control en kunnen organisaties zorgeloos audits ingaan.

SyncBee faciliteert uw organisatie met het koppelen van de gebruikersgegevens (user provisioning) aan al uw deelsystemen. SyncBee heeft een intelligente broker ontwikkeld die automatische user provisioning mogelijk maakt. Met enkele simpele stappen kunnen connectors aangemaakt worden in de broker van SyncBee. Connectors zijn gebruikersgegevenskoppelingen die data kunnen ophalen of kunnen verzenden naar uw deelsystemen.

Wilt u graag meer weten over de kosten van Syncbee? Vraag dan hier een offerte aan om een op maat gemaakt overzicht te ontvangen van de kosten op basis van uw specifieke bedrijfsomgeving.

offerte aanvragen

Hoe werkt SyncBee?

Voor een zorgeloze en gestructureerde samenwerking werkt SyncBee in vier overzichtelijke stappen. Op deze manier voorkomen we incorrecte en chaotische implementaties. Uit onze ervaring is gebleken dat de klant houdt van een geruisloze implementatie met een maximaal resultaat. Bij SyncBee kiezen we voor de COIN implementatie, waar we aan de voorkant duidelijk in kaart brengen wat de wensen van de klant zijn en na de implementatie een goede nazorg kunnen bieden.

Consulting

In de eerste fase gaat SyncBee samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf. We doen een uitgebreide analyse zodat we direct kunnen zien waar de pijnpunten liggen. Wij stellen in dit gesprek de verwachtingen af en laten aan u zien wat de mogelijkheden zijn van onze software.

Ontwerp

In de ontwerpfase neemt SyncBee alle input mee die is gegeven in de consulting fase en gaat hiermee aan de slag. Met ons team van professionals maken we een overzicht van uw bedrijf en de koppelingen die moeten worden gerealiseerd. Naast de opgenomen koppelingen geven we een duidelijk stappenplan weer van de implementatie.

Implementatie

Wanneer u goedkeuring heeft gegeven op het ontwerp kunnen we aan de slag. Wij zullen in afstemming met u kijken wat de meest wenselijke situatie op dat moment is. Er wordt gekeken hoe snel en in wat voor omvang de implementatie kan plaatsvinden. Wij streven naar een snelle en onopvallende implementatie, zodat u direct de voordelen kan ondervinden van onze software.

Nazorg

Als de implementatie geslaagd is en de software van SyncBee draait succesvol in uw organisatie bieden wij nazorg. Hoe lang en hoe intensief de nazorg is hangt af van de wensen van uw bedrijf. Wij zullen samen met u kijken welke zorg geschikt is, zodat de SyncBee software succesvol draait in uw organisatie.

Take Control Today

SyncBee geeft controle over uw IAM processen, zodat uw eigen afdeling weer inzicht en controle heeft over de benodigde IAM processen. SyncBee biedt verschillende user provisioning integraties aan, zoals:

HR integration

Medical Device integration

Patient Response System

Parking Access

Active Directory

Mobility

Manage uw IAM processen in de gebruiksvriendelijke webportaal van SyncBee

Het webportaal van SyncBee maakt user provisioning in één stap overzichtelijk en voorziet u van de juiste audit logging

Lees meer