SyncBee biedt een complete user provisioning oplossing aan voor uw organisatie.

SyncBee biedt een complete identity management en governance oplossing waarmee het beheer van user accounts en toegangsrechten in het netwerk geautomatiseerd worden. De Duplex provisioning van SyncBee voorziet uw deelsystemen van de juiste NAW-gegevens die door HRM zijn opgevoerd, waardoor uw medewerkers eenvoudig toegang krijgen tot de juiste applicaties en systemen. Daarnaast zorgt de SyncBee Audit omgeving ervoor dat u direct in kunt zien wie toegangsrechten heeft tot welke systemen, wanneer en waar. 

Meer dan 1,000 koppelmogelijkheden

Kostenreductie

De slimme software van SyncBee maakt handmatige user provisioning overbodig. SyncBee garandeert u dan ook een flinke afname van uw personeelskosten.

Auditing

SyncBee Auditing geeft u per direct een overzicht van alle uitgevoerde provisioning handelingen. U ziet direct wie toegang heeft tot welke deelsystemen, wanneer en waar.

Compliance

SyncBee ondersteunt bij het naleven van de wet en regelgeving omtrent IAM. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: NEN 7510 en ISO 27002.

Risicobeheersing

Onze software voorkomt dat medewerkers te veel of juist te weinig toegang hebben tot deelsystemen en applicaties. Hierdoor voorkomt SyncBee onnodige toegang tot bedrijfsgevoelige informatie.

Waarom SyncBee?

Kostenbesparing, Efficiëntie, Compliance

Tegenwoordig zijn medewerkers kort in dienst bij een organisatie en huren organisaties tevens veel externe medewerkers in. De in- en uitstroom van medewerkers is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een handmatige toekenning van verschillende rechten aan medewerkers kan soms wel tien dagen duren en vaak zijn hierbij meerdere afdelingen betrokken. Met SyncBee voorkomt u onnodig afstemmingscontact tussen de verschillende afdelingen en creëert u duidelijkheid in de toekenning.
Wanneer u niet beschikt over een gecentraliseerde IAM oplossing is uw personeel verplicht om alle accounts afzonderlijk te autoriseren en authentiseren. Dat is niet alleen een tijdrovende taak, maar ook zeer foutgevoelig. Als u gebruikmaakt van een SyncBee IAM oplossing worden exploitatie en onderhoudskosten gereduceerd. Dat zult u direct merken in de urenbesteding.
Waar voorheen nieuwe accounts met de hand werden aangemaakt, aangepast en verwijderd, worden deze nu door middel van SyncBee geautomatiseerd. Door het centrale beheer van SyncBee dat alle deelsystemen koppelt, kunnen medewerkers met een paar drukken op de knop rechten toegewezen (of afgenomen) worden in alle systemen van de organisatie. Deze efficiëntieslag zorgt niet alleen voor een verlaagde werkdruk, maar ook voor meer werkvreugde onder uw personeel.
Grote organisaties hebben moeite met het verwijderen of blokkeren van gebruikersaccounts van oud-medewerkers met als gevolg dat oud-medewerkers nog steeds bij bedrijfsgevoelige bestanden kunnen komen, met alle gevolgen van dien. De IAM oplossing van SyncBee voorkomt dit. Door het centrale beheer en het overzicht van onze Audit omgeving kunt u eenvoudig alle risico’s afdekken.
Kom in contact

1. Nieuwe medewerker treedt in dienst, wordt na identificatie geregistreerd in bronsysteem.
2. Informatie wordt uit het bronsysteem opgehaald door de SyncBee Broker.
3. Bericht gaat naar leidinggevende en selecteert de juiste identiteit bij de RBAC-rollenadministratie.
4. De leidinggevende keurt de autorisatie goed.
5. Accounts en autorisaties worden automatisch aangemaakt in relevante doelsystemen. Zoals, parkeren, fysieke toegang, Cloudapplicaties, AD, Azure AD, Microsoft applicaties.

SyncBee Ontzorgt

           Kostenbesparing, Efficiëntie, Compliance

Syncbee IAM Logo

Identity management & governance zijn complexe handmatige processen in organisaties die tijdrovend, foutgevoelig en onveilig zijn. SyncBee heeft een totale oplossing ontwikkeld waardoor identity management processen worden geautomatiseerd. SyncBee zorgt ervoor dat organisaties volledige controle krijgen over identity management & governance. Tegelijkertijd wordt er daardoor ook voldaan aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent account control en kunnen organisaties zorgeloos audits ingaan.

SyncBee faciliteert uw organisatie met het koppelen van de gebruikersgegevens (user provisioning) aan al uw deelsystemen. SyncBee heeft een intelligente broker ontwikkeld die automatische user provisioning mogelijk maakt. Met enkele simpele stappen kunnen connectors aangemaakt worden in de broker van SyncBee. Connectors zijn gebruikersgegevenskoppelingen die data kunnen ophalen of kunnen verzenden naar uw deelsystemen.

Wilt u graag meer weten over de kosten van Syncbee? Vraag dan hier een offerte aan om een op maat gemaakt overzicht te ontvangen van de kosten op basis van uw specifieke bedrijfsomgeving.

offerte aanvragen

Wordt door Computest als Secure bevonden!

Periodiek ondervindt SyncBee een uitgebreide scurity test om zwakheden in de software op te sporen. Wij zijn dan ook trost op ons sertificaat die uitgegeven is voor Computest.

Take Control Today

SyncBee geeft controle over uw IAM processen, zodat uw eigen afdeling weer inzicht en controle heeft over de benodigde IAM processen. SyncBee biedt verschillende user provisioning integraties aan, zoals:

HR integration

Medical Device integration

Patient Response System

Parking Access

Active Directory

Mobility

Vraag een vrijblijvend gesprek aan of boek een demo

SyncBee IAM zorgt voor:

Kostenbesparing

Operationele efficiency

Faciliteren van bedrijfsvoering

Voldoen aan wet en regelgeving

Risicomanagement

Get started

    Email

    Bericht

     

    SyncBee Partners